naar voorpagina
naar vorige pagina
ollebolleke

Vriendelijk jongetje
Woutertje Pieterse
Dichtte een versje voor
Buurjuffrouw Laps.

Over "Gods Heerlijkheid
Opperstemajesteit"
sprak zij in prozataal:
"Dát is iets knaps!"
haiku

Zacht vallen druppels,
de streling van meiregen:
het wenen van God.
de schrijver

Schrijven zal ie, pennen, gauw,
pols gekneusd, de vingers blauw.
Letters, woorden, zinnen, toe:
alles, wie, wat, waar en hoe.

Wordt het iets met hem en haar?
Vormen zij een liefdespaar?
Brengt het lot hen bij elkaar?
Loert daar niet een groot gevaar?

Schrijven zal ie, pennen, gauw,
pols gekneusd, de vingers blauw.
ars magna anagrams

Wees een giebel in België
een Hollandse salonheld,
ga je Engelse natte tante geselen.

Praat apart met Franse frasen,
doe een Duitse studie,
wordt gevoelig gelovige
of krijg het Rooms smoor.

Lik kil elke Deense snede,
keel Hongaren met hangoren.

Pas op voor Kelten
die buiten adem sap lekten
op Tunesisch schuinste dame.

Een goede raad?
Nee gedoe daar!


naar volgende pagina